Salin dan Bagikan
Nasehat Akidah Adab

Utamakan Akhirat Maka Dunia Akan Mengikuti

Abu Bakr ath-Thurthusyi rahimahullah berkata:⁣

إذا عرض لك أمر الدنيا وأمر الآخرة، فبادر بأمر الآخرة، يحصل لك أمر الدنيا والآخرة⁣.

“Jika dihadapkan kepadamu urusan dunia dan urusan akhirat, bersegeralah mendahulukan urusan akhirat, niscaya engkau akan mendapatkan dunia dan akhirat.“⁣

[Sumber: Siyar A’lamin Nubala’, jili 19, hlm. 491]⁣

Link Postingan : https://catatan.tirinfo.com/utamakan-akhirat-maka-dunia-akan-mengikuti/

Hendra WIjaya
Tirinfo
0 minutes.
18 April 2024
Utamakan Akhirat Maka Dunia Akan Mengikuti