Salin dan Bagikan
Nasehat Akidah

Satu Satunya Jalan Kebahagiaan

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata,

ﻓﻤﺘﻰ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺘﻌﺪﻭﺍ ﻋﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺣﻜّﻤﻮﺍ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﻨﺼﺮﻫﻢ، ﻭﻳﺆﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﻢ، ﻭﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﻳﻤﻨﺤﻬﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: {ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻠْﺒِﺴُﻮﺍ ﺇِﻳﻤَﺎﻧَﻬُﻢْ ﺑِﻈُﻠْﻢٍ ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺄَﻣْﻦُ ﻭَﻫُﻢْ ﻣُﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ}

“Ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan agama Allah, konsekuen dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan atas mereka, menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan atas mereka, dan menerapkan syariat-Nya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala pasti akan menolong mereka. Allah pasti akan menguatkan mereka sehingga bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Allah akan menetapkan untuk mereka kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah juga akan memberi mereka rasa aman di dunia dan akhirat.

Ini semua sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla,

ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻠْﺒِﺴُﻮﺍ ﺇِﻳﻤَﺎﻧَﻬُﻢْ ﺑِﻈُﻠْﻢٍ ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺄَﻣْﻦُ ﻭَﻫُﻢْ ﻣُﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ.

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan rasa aman dan mendapatkan hidayah.” (QS. Al-An’am: 82)

Majmu’ al-Fatawa, jilid 7 hlm. 18

Link Postingan : https://catatan.tirinfo.com/satu-satunya-jalan-kebahagiaan/

Hendra WIjaya
Tirinfo
1 minutes.
18 April 2024
Satu Satunya Jalan Kebahagiaan