Salin dan Bagikan

Nama Surat Dalam Al Qur'an

1 Al-fatihah (Pembukaan) الفاتحة

2 Al-baqarah (Sapi Betina) البقرة

3 Ali ‘imran (Keluarga Imran) آل عمران

4 An-nisa (Wanita) النساء

5 Al-ma’idah (Jamuan/hidangan Makanan) المائدة

6 Al-an’am (Binatang Ternak) الأنعام

7 Al-a’raf (Tempat-tempat Tinggi) الأعراف

8 Al-anfal (Rampasan Perang) الأنفال

9 At-tawbah (Pengampunan) التوبة

10 Yunus يونس

11 Hud هود

12 Yusuf يوسف

13 Ar-ra’d (Guruh/petir) الرعد

14 Ibrahim ابراهيم

15 Al-hijr (Bukit) الحجر

16 An-nahl (Lebah Madu) النحل

17 Al-isra (Perjalanan Malam) الإسراء

18 Al-kahf (Para Penghuni Gua) الكهف

19 Maryam مريم

20 Taha (Tha-ha) طه

21 Al-anbya (Para Nabi) الأنبياء

22 Al-hajj (Haji) الحج

23 Al-mu’minun (Orang-orang Mukmin) المؤمنون

24 An-nur (Cahaya) النور

25 Al-furqan (Pembeda) الفرقان

26 Ash-shu’ara (Penyair) الشعراء

27 An-naml (Semut) النمل

28 Al-qasas (Kisah-kisah) القصص

29 Al-‘ankabut (Laba-laba) العنكبوت

30 Ar-rum (Bangsa Romawi) الروم

31 Luqman لقمان

32 As-sajdah (Sujud) السجدة

33 Al-ahzab (Golongan Yang Bersekutu) الأحزاب

34 Saba (Saba’) سبإ

35 Fatir (Pencipta) فاطر

36 Ya-sin (Yas Sin) يس

37 As-saffat (Barisan-barisan) الصافات

38 Sad (Shad) ص

39 Az-zumar (Para Rombongan) الزمر

40 Ghafir (Sang Maha Pengampun) غافر

41 Fussilat (Yang Dijelaskan) فصلت

42 Ash-shuraa (Musyawarah) الشورى

43 Az-zukhruf (Perhiasan) الزخرف

44 Ad-dukhan (Kabut) الدخان

45 Al-jathiyah (Yang Bertekuk Lutut) الجاثية

46 Al-ahqaf (Bukit-bukir) Pasir الأحقاف

47 Muhammad محمد

48 Al-fath (Kemenangan) الفتح

49 Al-hujurat (Kamar-kamar) الحجرات

50 Qaf ق

51 Adh-dhariyat (Angin Yang Menerbangkan) الذاريات

52 At-tur (Bukit) الطور

53 An-najm (Bintang) النجم

54 Al-qamar (Bulan) القمر

55 Ar-rahman (Yang Maha Pemurah) الرحمن

56 Al-waqi’ah (Hari Kiamat) الواقعة

57 Al-hadid (Besi) الحديد

58 Al-mujadila (Wanita Yang Menggugat) المجادلة

59 Al-hashr (Pengusiran) الحشر

60 Al-mumtahanah (Wanita Yang Diuji) الممتحنة

61 As-saf (Barisan) الصف

62 Al-jumu’ah (Hari Jum’at) الجمعة

63 Al-munafiqun (Kaum Munafik) المنافقون

64 At-taghabun (Hari Dinampakkan Kesalahan) التغابن

65 At-talaq (Perceraian) الطلاق

66 At-tahrim (Mengharamkan) التحريم

67 Al-mulk (Kerajaan) الملك

68 Al-qalam (Pena) القلم

69 Al-haqqah (Kenyataan hari Kiamat) الحاقة

70 Al-ma’arij (Tempat Yang Naik) المعارج

71 Nuh نوح

72 Al-jinn (Jin) الجن

73 Al-muzzammil (Orang Yang Berselimut) المزمل

74 Al-muddaththir (Orang Yang Berkemul) المدثر

75 Al-qiyamah (Hari Berbangkit) القيامة

76 Al-insan (Manusia) الانسان

77 Al-mursalat (Malaikat-malaikan Yang Diutus) المرسلات

78 An-naba (Berita Besar) النبإ

79 An-nazi’at (Malaikat Yang Mencabut) النازعات

80 ‘abasa (Ia Bermuka Masam) عبس

81 At-takwir (Menggulung) التكوير

82 Al-infitar (Terbelah) الإنفطار

83 Al-mutaffifin (Orang-orang Curang) المطففين

84 Al-inshiqaq (Terbelah) الإنشقاق

85 Al-buruj (Gugusan Bintang) البروج

86 At-tariq (Yang Datang Di Malam Hari) الطارق

87 Al-a’la (Yang Paling Tinggi) الأعلى

88 Al-ghashiyah (Hari Pembalasan) الغاشية

89 Al-fajr (Fajar) الفجر

90 Al-balad (Negeri) البلد

91 Ash-shams (Matahari) الشمس

92 Al-layl (Malam) الليل

93 Ad-duhaa (Waktu Dhuha) الضحى

94 Ash-sharh (Melapangkan) الشرح

95 At-tin (Buah Tin) التين

96 Al-‘alaq (Segumpal Darah) العلق

97 Al-qadr (Kemuliaan) القدر

98 Al-bayyinah (Pembuktian) البينة

99 Az-zalzalah (Kegoncangan) الزلزلة

100 Al-‘adiyat (Berlari Kencang) العاديات

101 Al-qari’ah (Hari Kiamat) القارعة

102 At-takathur (Bermegah-megahan) التكاثر

103 Al-‘asr (Waktu Sore) العصر

104 Al-humazah Pengumpat الهمزة

105 Al-fil (Gajah) الفيل

106 Quraysh (Suku Quraisy) قريش

107 Al-ma’un (Barang Yang Berguna) الماعون

108 Al-kawthar (Nikmat Berlimpah) الكوثر

109 Al-kafirun (Orang-orang Kafir) الكافرون

110 An-nasr (Pertolongan) النصر

111 Al-masad (Gejolak Api) (sabut) المسد

112 Al-ikhlas الإخلاص

113 Al-falaq (Waktu Shubuh) الفلق

114 An-nas (Umat Manusia) الناس

Link Postingan : https://catatan.tirinfo.com/nama-surat-dalam-al-quran/

Hendra WIjaya
Tirinfo
2 minutes.
18 April 2024
Nama Surat Dalam Al Qur'an