Salin dan Bagikan
Nasehat Adab

Bersegera Dalam Melakukan Amal Shalih

Sufyan ibn Sa’id ats-Tsaury rahimahullah berkata:

‏إذا هممت بصدقة أو ببر أو بعمل صالح، فعجل مضيه من ساعته، من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان.

“Jika engkau hendak bershadaqah, atau melakukan kebaikan, atau beramal shalih; maka bersegeralah laksanakan di saat itu juga; sebelum syaitan menjadi penghalang antara dirimu dan dia.”

[Sumber: Hilyatul-Auliyaa’, jilid 7, hlm. 62]

Link Postingan : https://catatan.tirinfo.com/bersegera-dalam-melakukan-amal-shalih/

Hendra WIjaya
Tirinfo
0 minutes.
18 April 2024
Bersegera Dalam Melakukan Amal Shalih